facebook instagram
menu

Komplexní nabídka technologií pro úpravu pitných, procesní vod...

aquina, úprava vody, jesco, certuss, úprava pitných vod, úprava procesních vod

Pro projektanty
Pro odborné dodavatele
Pro domácnosti
Servis

Společná úpravna pro více bytových jednotek

aquinaúpravu vody realizujeme i pro centrální odběrní místa, která slouží jako centrální přívod pitné vody pro více bytových jednotek či odběrních míst.

Pro návrh společné úpravny vody bychom od Vás potřebovali tyto vstupní

informace:

  1. vstupní tvrdost vody, popř. lokalitu pro zjištění tohoto parametru
  2. počet bytových jednotek pro které bude centrální úpravna navržena
  3. máte jen přívod studené vody a každá bytová jednotka si sama ohřívá TV?
  4. nebo máte přívody dva, studená voda ( pro kterou bude navržena centrální úprava změkčení ) a současně s tím máte i centrální přívod teplé vody, kterou nakupujete ( té se náš návrh nebude týkat)