facebook instagram
menu

Komplexní nabídka technologií pro úpravu pitných, procesní vod...

aquina, úprava vody, jesco, certuss, úprava pitných vod, úprava procesních vod

Pro projektanty
Pro odborné dodavatele
Pro domácnosti
Servis

Mám zdroj vody z hromadného zásobování pitnou vodou

Jsme napojeni na pitný řád. Pak vodárenské provozy kontrolují a upravují parametry dodávané pitné vody a mi máme pouze problém s tvrdostí vody, která je jen sledovaným parametrem, ale není nijak vodárnami upravována. Problém s tvrdostí vody, která způsobuje projevy vodního kamene jsou pak odvislé od zdroje, který používají vodárny. Někde je to tedy menší, někde větší problém a někde je to hotová pohroma.

Pro návrh změkčovacího filtru prosíme sdělit tyto informace:

  1. Tvrdost vody, popř. dodavatele pitné vody a lokalitu, tak aby bylo možné zjistit hodnoty tvrdosti vody na webových stránkách vodárenské společnosti.
  2. Dále potřebujeme znát počet trvale žijících osob pro stanovení denní spotřeby vody
  3. Sdělte nám počet koupelen v domácnosti. Musí se správně dimenzovat filtr, aby nedošlo k poklesu tlaku při průtoku vody
  4. Sdělte nám, zda-li máte další spotřeby vody mimo běžný rámce domácnosti, např. vířivka, vnitřní bazén apod.

Pozn. Určitě se snažte oddělit odběry vody pro zahradu, popř. mytí auta. Zbytečeně by jste si zvyšovali náklady na úpravu vody


Při odběru vody z hromadného zásobování se může stát, že máte problém i v jiných parametrech vody jako zákal, odér chlóru, či jiné. I tyto problémy lze řešit, prosím specifikujte, najdeme pro Vás řešení