facebook instagram
menu

Komplexní nabídka technologií pro úpravu pitných, procesní vod...

aquina, úprava vody, jesco, certuss, úprava pitných vod, úprava procesních vod

Pro projektanty
Pro odborné dodavatele
Pro domácnosti
Servis

Mám vlastní zdroj studna, vrt

Do domu máme přivedenou tlakovou vodu z vlastního zdroje, study, vrtu. Pak jsme v pozici, kdy voda může mít různé problémy s nadlimitním obsahem minerálů a látek, které se sledují u vody určené pro pitné účely. Nastíníme jen ty nejrozšířenější problémy, které se u vlastních zdrojů u nás vyskytují.

Máme-li nový vlastní zdroj vody, měli bychom určitou dobu čerpat vodu, aby se ustálili parametry, konzultujte s Vašim studnařem (provedení čerpací zkoušky, kde se stanoví i vydatnost zdroje). Máme-li starý zdroj doporučujeme odborné vyčištění zdroje, dezinfekci zdroje, provedení čerpací zkoušky. Až v tomto okamžiku má smysl odebrat vzorek vody pro provedení rozboru kvality ke stanovení nutného rozsahu případné doúpravy pro kvalitu voda pitná.

Pro návrh potřebné úpravy vody je pak u vlastního zdroje nutné doložit tyto informace:

 

Doporučený minimální rozsah rozboru vody:

Bakteriologický rozbor, stanovení vodivosti, hodnoty pH, barva, zákal, chuť, dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, amonné ionty, železo, mangan, celková tvrdost, sodík, draslík. Rozbor Vám zpracuje místní akreditovaná laboratoř, popř. hygienická stanice, popř. poskytují i vodárenské provozy.

 

Předpokládaný odběr (spotřeba) vody

  • počet trvale žijících osob pro stanovení denní spotřeby vody
  • Sdělte nám počet koupelen v domácnosti. Musí se správně dimenzovat filtrace, aby nedošlo k poklesu tlaku při průtoku (odběru) vody
  • Sdělte nám, zda-li máte další spotřeby vody mimo běžný rámce domácnosti, např. vířivka, vnitřní bazén apod.

Pozn. Určitě se snažte oddělit odběry vody pro zahradu, popř. mytí auta. Zbytečně by jste si zvyšovali náklady na úpravu vody

 

Základní rozsah úpravy vody u vlastních zdrojů bývá obvykle:

  • Hygienické zabezpečení
  • Redukce železa a manganu
  • Změkčení vody

Realizujeme i další úpravy, jako je redukce dusičnanů, částečné odsolení vody a další, ale to jsou již

 

Hygienické zabezpečení:

U vlastních zdrojů, kde je zdroj i povrchová voda, typický představitel je studna, by jste vždy měli zvážit hygienické zabezpečení. To, že aktuálně má tento zdroj vyhovující bakteriologické hodnoty, neznamená, že to nebude příští týden, měsíc jinak. My našim zákazníkům navrhujeme aplikaci dezinfekčního přípravku, který zajistí trvalé hygienické zabezpečení zdroje. Aplikace dezinfekce je řízena od průtoku, tedy v každém režimu odběru rovnoměrná a přesná. Důležité je, že v rozvodech domu bude voda, která obsahuje dezinfekční látku, voda tedy bude stále nezávadná. Pokud budete požadovat, dodáme Vám v rámci hygienického zabezpečení UV lampu, ale musíte mít na paměti, že tato zařízení jsou určena pro trvalé odběry (průtoky), jako jsou např. potravinářské provozy, či bazény. V domácnosti jsou odběry nerovnoměrné a voda v rozvodech stojí a není zabezpečená. A s ohledem na skutečnost, že rozvody vody nebudou určitě sterilní, pak potravu dodáte mrtvými organismy po UV ozáření, teplo zajití vytápěný dům a je zřejmé, že Vám tam bude bujet veselý svět mikrobů a spór.

 

Ukázka zařízení pro hygienické zabezpečení:

 

Redukce železa a manganu

Nadlimitní výskyt těchto minerálů je častým problémem vlastních zdrojů u nás. Pokud víte, že to je jediný problém Vašeho zdroje vody, pak pro návrh filtrace nám postačí v rámci rozboru vody tyto hodnoty: železo, mangan, hodnota pH a celková tvrdost. Dnes je k dispozici celá řada filtračních hmot k redukci železa a manganu. Jaký typ filtru bude pro Vás optimální, to je odvislé od rozboru vody. Mějte na paměti, že máte-li instalovaný změkčovací a mát nadlimitní hodnoty železa, dochází ke postupnému a nevratnému zanesení filtrační hmoty a změkčovací filtr Vám časem přestane pracovat.

Ukázka typů odželezňovacích filtrů:

 

Redukce dusičnanů

Jde o opět rozšířený problém u vlastních zdrojů, jenž má původ v zemědělské činnosti. Nutné doložit rozbor vody v plném rozsahu, jak máme uvedeno výše. Je nutné provedení výpočtu, tak aby voda po redukci dusičnanů zůstala i v dalších sledovaných parametrech pitná.

Ukázka typu filtrů pro redukci dusičnanů

 

Změkčení vody

Asi nejběžnější problém našich zdrojů vody. Máme celou řadu změkčovacích filtrů pro každý odběrní výkon. Mějte na paměti, že voda, která vstupuje na změkčení by měla být hygienický zabezpečená, s obsahem železa do max. 0,3 mg/l. jde tedy o konečnou úpravu vody. víte-li, že Vás trápí jen tvrdost vody a ostatní parametry jsou v normě, pak nám stačí z rozboru vody jen hodnota celkové tvrdosti. Změkčovací filtry jsou plně automatické, pracují na bázi výměny iontů a jsou 100% garancí pro důkladné odstraněné tvrdosti vody – vodního kamene.

 

 

Informace na závěr

Potvrzuje, že voda po všech typech úpravy, jak je uvedeno výše, zůstává vodou pitnou. Používané postupy úpravy vody jsou standardní, které se používají ve vodárenských provozech a my jako dodavatel těchto zařízení máme tato dále certifikována pro aplikace na pitné vody v ČR, jak vyžaduje naše legislativa.

Problematika úpravy vody je poměrně široká, nelze zde reagovat na všechny možnosti. Jsme schopni Vám nabídnout i další typy úprav, ale do je již individuální dle Vašeho zadání.