facebook instagram
menu

Komplexní nabídka technologií pro úpravu pitných, procesní vod...

aquina, úprava vody, jesco, certuss, úprava pitných vod, úprava procesních vod

Pro projektanty
Pro odborné dodavatele
Pro domácnosti
Servis

Servis

Naše společnost zajišťuje pro své dodávky a realizace kompletní servisní podporu. Od nastavení, seřízení zařízení v místě u zákazníka, po záruční a pozáruční servis. Součástí je i dodávka provozní chemie pro kterou jsou naše instalace počítány.

Lze dále dohodnout pravidelný preventivní servis v půlročním nebo ročním intervalu dle náročnosti a typu technologie spočívající v provedení základní údržby, vyčištění, kontrole a opětovného nastavení dodaných zařízení.

Servisní zásah lze objednat na: 

tel: 582 333 506
fax. 582 333 961
email: aquina@aquina.cz
Jiří Charvát - mob: 720 022 704
Jan Vogl - mob: 602 530 478