facebook instagram
menu

Komplexní nabídka technologií pro úpravu pitných, procesní vod...

aquina, úprava vody, jesco, certuss, úprava pitných vod, úprava procesních vod

Pro projektanty
Pro odborné dodavatele
Pro domácnosti
Servis

Pro odborné dodavatele

naše produkty

NOVINKY 2022   Níže nabízíme přehledně uspořádaný námi nabízený sortiment zařízení pro úpravu vody.

Sortiment je rozdělen do jednotlivých kapitol, dle aplikace. Získáváte tím přehled toho co nabízíme, technické parametry obrázky, aby jste měli vstupní informace. Samozřejmě i nadále platí, mám požadavek, zadání, toto nám zašlete a my Vám zpracujeme návrh řešení s cenovou kalkulací. Platí, že u složitějších instalací nabízíme plnou podporu, tedy i instalaci technologie u Vašeho zákazníka.

Našim úkolem je to, aby vždy byl Váš zákazník s Vaší dodávkou spokojený, a to i s následně při zajišťování záručního a pozáručního servisu. Pro docílení lepších podmínek pro všechny zákazníky máme již i technické zázemí pro instalace a servis v Litoměřicích.

Malé změkčovací filtry, domácí aplikace

Malé změkčovací filtry, domácí aplikace

Sortiment malých kabinetových, změkčovacích filtrů, které jsou určeny pro menší výkony systémů ÚT, uzavřené chlazení, ale i pro pitné aplikace v gastronomii, pro rodinné domy. Sortiment doplněn o UV zářič a malé reverzní osmózy. Tady bychom doporučovali návrh s námi předem konzultovat.
pdfJednoduché změkčovací filtry

Jednoduché změkčovací filtry

Sortiment jednoduchých změkčovacích filtrů, které potřebují odstávku pro regeneraci. Nabídka od průtoků 1,0 m3/h po výkony přes 50 m3/h. Široký záběr aplikací pro pitné vody i průmyslové aplikace.
pdf

Duplexní změkčovací filtry

Duplexní změkčovací filtry

Sortiment duplexních změkčovacích filtrů, které zajistí dodávku měkké vody nepřetržitě. Nabídka od průtoků 1,0 m3/h po výkony přes 50 m3/h.
pdf

Odželeznění, odmanganování vody, písková filtrace, horkovodní úpravny vody horkovodní filtrace

Odželeznění, odmanganování vody, písková filtrace, horkovodní úpravny vody horkovodní filtrace

zde naleznete přehled filtrů pro doplňkové úpravy vody, které se používají jak pro pitné aplikace, tak i pro procesní úpravy. Nabídka pro opravdu široký záběr aplikací. Tady Vám vždy provedeme odborný návrh dle Vašeho zadání.
pdf

Demineralizace vody, mix-bed filtry, stanice reverzní osmózy

Demineralizace vody, mix-bed filtry, stanice reverzní osmózy

Aplikace zejména pro procesní úpravy vody a často i systému doplňování ÚT, chladící systémy a i gastronomie. Tady Vám vždy provedeme odborný návrh dle Vašeho zadání.
pdf

Sestavy BUV, míchačky glykolu, redukce dusičnanů, dechlorační filtrace

Sestavy BUV, míchačky glykolu, redukce dusičnanů, dechlorační filtrace

Doplňkový sortiment k úpravě vody. Tady to najdete ve specifikaci PD nebo Vám opět rádi zpracujeme návrh.
pdf

Příslušenství, komponenty, filtrační hmoty

Příslušenství, komponenty, filtrační hmoty

Tento sortiment je vždy součástí dodávek úpraven vody, tady jej máte pěkně pohromadě.
pdf

Dávkovací technika

Dávkovací technika

Dávkuje se téměř u všech aplikací úpravy vody. Odborný návrh dávkovacího čerpadla. Ale i správné chemie Vám vždy dle Vašeho zadání rádi provedeme.
pdf

Dezinfekce vody, generátory ClO2

Dezinfekce vody, generátory ClO2

Takže zejména Legionella v topných systémů, ale i další aplikace, pitné vody, procesní vody. Tady to vždy navrhujeme a realizujeme pro Vás i s montáží
pdf

Měřící panely pro kontinuální měření kvality vody

Měřící panely pro kontinuální měření kvality vody

Často musíte dodržet parametry vody, která se stále mění, pak si vodu musíte měřit, aby docházelo permanentně ke kontrole a případné korekci parametrů bez zásahu provozovatele. Bazény, chladící systémy. Opět vždy pro Vás navrhneme.
pdf

Soubor
* * Takto označené položky jsou povinné.
* vyplňte alespoň jednu z položek