facebook instagram
menu

Komplexní nabídka technologií pro úpravu pitných, procesní vod...

aquina, úprava vody, jesco, certuss, úprava pitných vod, úprava procesních vod

Pro projektanty
Pro odborné dodavatele
Pro domácnosti
Servis

Informace pro spotřebitele

Na základě zák. č. 378/2015, kterým se mění zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi společností aquina, s.r.o. a zákazníkem – spotřebitelem je Česká obchodní inspekce. Návrh lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách adr.coi.cz/cs.

Společnost aquina, s.r.o. je oprávněna k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.