facebook instagram
menu

Komplexní nabídka technologií pro úpravu pitných, procesní vod...

aquina, úprava vody, jesco, certuss, úprava pitných vod, úprava procesních vod

Pro projektanty
Pro odborné dodavatele
Pro domácnosti
Servis

Historie společnosti

Listopad 1997 – aquina, s.r.o. – založení společnosti se sídlem Sportovní 3, Prostějov se zahraniční účastí. Společnost se v počátku v pronajatých prostorách orientuje na dodávky úpraven vody zejména v malé energetice pro úpravu vody v systémech ÚT a parních systémech. Společnost má čtyři zaměstanance a postupně rozšiřuje svůj sortiment a záběr působnosti.

Červen 2001 – aquina, s.r.o. pořizuje vlastní areál, kdy v červenci 2003 dochází ke kolaudaci první administrativní části nového sídla společnosti na adrese Olomoucká 447, 796 07 Prostějov

Březen 2011 – dochází k odkupu zahraničního podílu ve společnosti aquina, s.r.o, která se stává ryze českou společností

Červenec 2011 – společnost aquina, s.r.o. získává dotační příspěvek z fondů EU a rozšiřuje své výrobní kapacity

Únor 2018 – společnost má 15 kmenových zaměstnanců se kterými zajišťuje realizační a servisní činnost pro své dodávky v rámci celé české republiky